Grupa Delta Trans jest jednym z pionierów usług co-manufacturing/montaż przemysłowy na rynku europejskim. Co-manufacturing to usługa polegająca na montażu/podmontażu lub innym przetworzeniu produktów pochodzących od różnych producentów wg instrukcji Klienta. Grupa Delta Trans realizuje usługę co-manufacturing/montaż przemysłowy na terenie własnych obiektów przemysłowych, korzystając z własnych zasobów.

Co-manufacturing jest często etapem pośrednim pomiędzy dostawcami komponentów, a dostarczeniem gotowego produktu do finalnego odbiorcy. W zależności od przyjętego modelu, komponenty do produkcji powierzone są przez Klienta, lub kupowane przez Grupę Delta Trans, zgodnie z otrzymana od Klienta specyfikacja techniczną. Linia oraz technologia montażu jest opracowywana przez Grupę Delta Trans lub adaptowana/przejmowana od Klienta. Grupa Delta Trans dostarcza pełne wsparcie techniczne, hale produkcyjną, opakowania, narzędzia, obsługę logistyczną (zaopatrzenie i dystrybucję) i pracowników..

Usługi co-manufacturing/montażu przemysłowego świadczymy na bazie kontraktów, gdzie określone są m.in. zakresy odpowiedzialności i klauzule zakazu konkurencji. Działanie takie gwarantuje Klientowi bezpieczeństwo i możliwość koncentracji na rozwoju nowych produktów, a także na sprzedaży i marketingu. Grupa Delta Trans świadcząc usługę co-manufacturing koncentruje się na optymalizacji procesu logistycznego i produkcyjnego obniżając jednostkowy koszt produktu.