Zalety co-manufacturing:

  • elastyczność
  • redukcja kosztów produkcji
  • dostęp do know-how, technologii
  • możliwość skupienia się przez Klientów na rozwoju i sprzedaży
  • możliwość uzyskania efektu synergii pomiędzy logistyką i produkcją
  • uwolnienie kapitału ulokowanego w środkach trwałych i materiałach produkcyjnych

Dbając o wysoką jakość produkcji oraz w poszanowaniu wizerunku Grupy Delta Trans jako rzetelnego partnera biznesowego procesy produkcyjne poddawane są regularnie procedurom kontrolnym, opracowanym zgodnie z europejskimi standardami.